Tildelinger

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har i 2023 tildelt 18 søkere til sammen kr 6.199.619 til ulike allmennyttige prosjekter lokalt. Samlet antall søkere var 49. Utlysning ble gjennomført 2 ganger i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten i tillegg til utlysning på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook.

Fristen for innlevering av søknad var 15. mars 2023. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside.

Tidligere tildelinger

Tursti i Åbødalen

Åbødalen Hytteforening er en aktiv forening som bidrar til stor glede for turgåere i Åbødalen. Målet er god folkehelse og å legge til rette for at allmennheten enkelt skal kunne komme ut i naturen i dalen. Sparebankstiftelsen Sauda har støttet foreningens ulike prosjekter over flere år med tilsammen kr 412.000.

Ett eksempel er utbedring av turstien «Myrane rundt». Arbeidet har pågått over flere år. Stien er mye brukt av turgåere og turister.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.