Generalforsamlingen

Generalforsamlingens oppgaver:
• valg av medlemmer til styret og valgkomite
• valg av revisor
• godkjenne årsregnskap og årsberetning
• fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte
• vedta endringer i vedtektene

Hvem er medlemmer i generalforsamlingen?
2 grupper er representert i generalforsamlingen som er 1 fra offentlig og 8 fra kundevalgte.

Offentlig oppnevnt medlem blir valgt av Sauda kommunestyre.

Kundevalgte medlemmer velges av og blant kundene i Sparebanken Vest, avdeling Sauda.

Oversikt over medlemmer:
Medlemmer i generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen Sauda

Hurtigmeny

Hovlandsnuten Opp

Laget for Hovlandsnutens Utvikling har som formål å utvikle og forvalte turområdet og traseen til Hovlandsnuten i Sauda til allmenn glede. Motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp blir arrangert av Sauda IL i samarbeid med mange frivillige.

Steinsetting og drenering av deler av turtraseen til Hovlandsnuten (931 m.o.h.) er gjennomført. Sherpa-prosjektet er blitt et flott handverk og et syn i seg selv. Topphytte for bedre sikring er bygd på nuten. I tillegg kom-mer eventyrskogen med tilrettelegging og opplevelser.

Sparebankstiftelsen har i perioden 2014 til 2019 støttet prosjektene med til sammen kr 1.370.000.