Om Sparebankstiftelsen Sauda

Organisasjon

Generalforsamlingen består av 9 medlemmer og utgjør Sparebankstiftelsens øverste organ.

8 medlemmer velges av og blant kundene i Sparebanken Vest, avdeling Sauda. Kommunestyret i Sauda velger 1 medlem.

Generalforsamlingen velger medlemmer til styret og vedtar årlig  hvor mye  av årets overskudd som skal avsettes til allmennyttig virksomhet. Det er styrets oppgave å bestemme hvilke prosjekter som skal få tildeling.

Mer informasjon om:
– Generalforsamlingen
– Styret
– Administrasjon

Hurtigmeny

Hovlandsnuten Opp

Laget for Hovlandsnutens Utvikling har som formål å utvikle og forvalte turområdet og traseen til Hovlandsnuten i Sauda til allmenn glede. Motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp blir arrangert av Sauda IL i samarbeid med mange frivillige.

Steinsetting og drenering av deler av turtraseen til Hovlandsnuten (931 m.o.h.) er gjennomført. Sherpaprosjektet er blitt et flott handverk og et syn i seg selv. Topphytte for bedre sikring er bygd på nuten. I tillegg kommer eventyrskogen med tilrettelegging og opplevelser.

Sparebankstiftelsen har i perioden 2014 til 2022 støttet prosjektene med til sammen kr 1.595.000.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.