Om Sparebankstiftelsen Sauda

Medlemskap

Sparebankstiftelsen Sauda er medlem av følgende organisasjoner:

Sparebankforeningen i Norge
Sparebankforeningen er nærings- og interesseorganisasjon for landets sparebanker og sparebankstiftelser. Pr. 1.1.2024 har Sparebankforeningen i Norge 125 medlemmer.

Stiftelsesforeningen
Stiftelsesforeningen har som formål å synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle. Pr. 1.1.2024 har Stiftelsesforeningen 327 medlemmer.

Hurtigmeny

Hovlandsnuten Opp

Laget for Hovlandsnutens Utvikling har som formål å utvikle og forvalte turområdet og traseen til Hovlandsnuten i Sauda til allmenn glede. Motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp blir arrangert av Sauda IL i samarbeid med mange frivillige.

Steinsetting og drenering av deler av turtraseen til Hovlandsnuten (931 m.o.h.) er gjennomført. Sherpaprosjektet er blitt et flott handverk og et syn i seg selv. Topphytte for bedre sikring er bygd på nuten. I tillegg kommer eventyrskogen med tilrettelegging og opplevelser.

Sparebankstiftelsen har i perioden 2014 til 2022 støttet prosjektene med til sammen kr 1.595.000.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.