Om Sparebankstiftelsen Sauda

Finansstrategi

Formål
Formål med finansforvaltningen er å realisere årlig avkastning som gir anledning til prosjektildeling og bidrar til sparebankstiftelsens samfunnsnyttige engasjement gjennom samfunnsnyttige investeringer.

Målsetting
Målsettingen for finansielle investeringer er høyest mulig risikojustert avkastning for å sikre midler til sparebankstiftelsens formål.

Eierskap i Sparebanken Vest
Beslutningen om langsiktig eierskap i Sparebanken Vest er grunnleggende i finansstrategien. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest som ble tegnet ved etableringen, skal beholdes som en del av grunnkapitalen.

Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest, som ble tegnet 1. november 2009 ved etableringen av Sparebankstiftelsen Sauda, utgjør 2.636.442 egenkapitalbevis og blir klassifisert som anleggsportefølje.

Annen finansiell portefølje
Den finansielle porteføljen for øvrig kan omfatte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og likvidbeholdning.

Samfunnsnyttige investeringer
Som et alternativ til investeringer i verdipapirer, kan Sparebankstiftelsen Sauda også støtte allmennyttige formål gjennom samfunnsnyttige investeringer. Dette er en form for langsiktig virksomhet hvor verdiene blir bokført i sparebankstiftelsen, mens allmennheten får glede av objektene.

Etisk forvaltning
Sparebankstiftelsen Sauda skal ikke investere i selskaper eller lignende som utgjør risiko for medvirkning til korrupsjon, miljøødeleggelser, krenkelse av menneskerettigheter eller andre uetiske handlinger.

Hurtigmeny

Hovlandsnuten Opp

Laget for Hovlandsnutens Utvikling har som formål å utvikle og forvalte turområdet og traseen til Hovlandsnuten i Sauda til allmenn glede. Motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp blir arrangert av Sauda IL i samarbeid med mange frivillige.

Steinsetting og drenering av deler av turtraseen til Hovlandsnuten (931 m.o.h.) er gjennomført. Sherpaprosjektet er blitt et flott handverk og et syn i seg selv. Topphytte for bedre sikring er bygd på nuten. I tillegg kommer eventyrskogen med tilrettelegging og opplevelser.

Sparebankstiftelsen har i perioden 2014 til 2022 støttet prosjektene med til sammen kr 1.595.000.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.