Om Sparebankstiftelsen Sauda

Eierskapet i Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen Sauda eier 2,9 prosent av samlet eierandelskapital i Sparebanken Vest. Sparebankstiftelsen er således blant bankens største eiere av egenkapitalbevis.

Sparebankstiftelsen har investert om lag 60 prosent av samlet kapital i egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Styret mener derfor det er viktig å følge opp investeringen gjennom aktivt eierskap og delta i styrende organer. Sparebankstiftelsen Sauda vil særlig vektlegge:

  • – Effektiv og god drift
  • – Kontrollert forhold mellom personmarkedet og bedriftsmarkedet og at banken framstår med lav risiko
  • – Langsiktig og stabilt eierskap hvor fremme av sparebankvirksomhet på Vestlandet står sentralt

Hurtigmeny

Hovlandsnuten Opp

Laget for Hovlandsnutens Utvikling har som formål å utvikle og forvalte turområdet og traseen til Hovlandsnuten i Sauda til allmenn glede. Motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp blir arrangert av Sauda IL i samarbeid med mange frivillige.

Steinsetting og drenering av deler av turtraseen til Hovlandsnuten (931 m.o.h.) er gjennomført. Sherpaprosjektet er blitt et flott handverk og et syn i seg selv. Topphytte for bedre sikring er bygd på nuten. I tillegg kommer eventyrskogen med tilrettelegging og opplevelser.

Sparebankstiftelsen har i perioden 2014 til 2022 støttet prosjektene med til sammen kr 1.595.000.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.