Om Sparebankstiftelsen Sauda

Det er 118 års lang bankdrift i Sauda Sparebank som la grunnlaget for Sparebankstiftelsen Sauda. Sparebankstiftelsen Sauda ble stiftet 27. oktober 2009 med to formål:

– videreføre sparebankvirksomhet gjennom å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål
– å være langsiktig og stabil eier i Sparebank Vest

Bankdriften ble overført til Sparebanken Vest 1. november 2009. Verdiene fra Sauda Sparebank ble altså ført videre i Sparebankstiftelsen Sauda, som i 2009 ble største egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest. Utbytte fra egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest samt avkastning på andre finansielle investeringer gir det økonomiske grunnlaget for sparebankstiftelsens bidrag til samfunnsnyttige oppgaver lokalt.

Ved prosjekttildelingen tar Sparebankstiftelsen Sauda hensyn til det distriktet som har bygget opp verdiene. Tildelinger blir gjort i kommunene Sauda og Suldal. Nærmere om fordeling mellom kommunene – se her.

Hurtigmeny

Hovlandsnuten Opp

Laget for Hovlandsnutens Utvikling har som formål å utvikle og forvalte turområdet og traseen til Hovlandsnuten i Sauda til allmenn glede. Motbakkeløpet Hovlandsnuten Opp blir arrangert av Sauda IL i samarbeid med mange frivillige.

Steinsetting og drenering av deler av turtraseen til Hovlandsnuten (931 m.o.h.) er gjennomført. Sherpaprosjektet er blitt et flott handverk og et syn i seg selv. Topphytte for bedre sikring er bygd på nuten. I tillegg kommer eventyrskogen med tilrettelegging og opplevelser.

Sparebankstiftelsen har i perioden 2014 til 2022 støttet prosjektene med til sammen kr 1.595.000.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.