Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA FOR KULTURSTIPEND

Fyll inn alle felt. Etter at søknadsskjemaet er sendt, skal du motta e-post som bekrefter at søknaden er mottatt. Utfyllingsveiledning finner du på forrige side. Evt. vedlegg som beskriver prosjektet kan legges ved nederst.

  Fornavn

  Etternavn

  Fødselsdato

  E-post

  Telefon

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Kort sammendrag av søknad

  Søknadsbeløp

  Kontonummer

  Vedlegg 1

  Vedlegg 2

  Vedlegg 3

  Vedlegg 4