Rammer for kulturstipend

Formål:
Være en motivasjonsfaktor for unge under 25 år, som på særlig måte har markert seg innen idrett, kultur eller forskning, og som ønsker å videreutvikle sitt talent.

Målgruppe:
Ungdom som er bosatt eller oppvokst i Sauda eller Suldal kan søke.  Stipendsøker må ha fullført 8. klassetrinn på ungdomsskolen.

Vilkår:
Det er utøveren selv som må søke om stipend. Ved prosjekt kan det stilles krav om fullfinansiering av et tiltak før tildeling utbetales. Sparebankstiftelsen overfører etter signert avtale 90 prosent av stipendet. Mottaker må forplikte seg til å sende sparebankstiftelsen en kort rapport om hvordan stipendet er nyttet senest 1 år etter at stipendet er mottatt. Etter mottak av sluttrapport utbetales resterende 10 prosent av stipendet.

Størrelsen på stipend
Fra kr. 25.000 til kr. 50.000 per stipend per år.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for kulturstipend blir gjort kjent i lokalavisene, på sparebankstiftelsens nettside og facebook.  Utlysning finner sted minimum 1 måned før søknadsfrist.

Søknaden
Stipendsøker nytter søknadsskjemaet på sparebankstiftelsens nettsted.

Det er anledning å legge ved egne dokument i pdf eller jpg format i søknadsskjemaet.

Søknaden må inneholde en kort presentasjon av søker, bakgrunn for søknaden og planer for eventuell framtidig utdanning. Dersom konkrete tiltak/prosjekt ligger til grunn for søknaden, må budsjett, finansieringsplan og framdriftsplan legges ved søknaden. Det må opplyses om søkeren får støtte fra andre.

Søknaden blir behandlet fortrolig. Mottaker av stipend blir offentliggjort med navn og med grunngivelse.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.