Kulturstipend

VIL DU UTVIKLE TALENTET DITT?

Sparebankstiftelsen Sauda ønsker å være motivasjonsfaktor for unge under 25 år som ønsker å utvikle talentet sitt. Har du markert deg innen idrett, kultur eller forskning? Hvis svaret er ja, kan du søke sparebankstiftelsen Sauda om støtte med inntil kr. 50.000.

Utlysing av kulturstipend skjer en gang i året med søknadsfrist 15. september.

Mer informasjon om kulturstipendet finner du her.

Stipendsøker skal nytte elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig på sparebankstiftelsens hjemmeside i tiden før den årlige fristen.

Tildelte kulturstipend

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.