Kulturstipend

VIL DU UTVIKLE TALENTET DITT?

Sparebankstiftelsen Sauda ønsker å være motivasjonsfaktor for unge under 25 år som ønsker å utvikle talentet sitt. Har du markert deg innen idrett, kultur eller forskning?

Hvis svaret er ja, kan du søke sparebankstiftelsen Sauda om støtte med inntil kr. 50.000. Målgruppen er ungdom som er bosatt eller oppvokst i kommunene Sauda eller Suldal og som har fullført 8. klassetrinn på ungdomskolen.

I søknaden ønsker vi at du kort forteller om bakgrunnen for søknaden, utdanningsplaner og litt om deg selv.

Søknaden behandles fortrolig. Mottaker av stipend blir offentliggjort med navn og med juryens grunngivelse.

SØKNADSFRIST:       15. september 2022

Mer informasjon om kulturstipendet finner du her.

Stipendsøker skal nytte elektronisk søknadsskjema som du finner her.

Tidligere kulturstipend

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.