De framsynte personer

Det tok et helt år og fulltegne grunnfondet på kr. 2.120 og den 19. januar 1891 ble stiftelsesmøtet avholdt på Fløgstad Skule. 62 interesserte personer tegnet for “aksjer”. Disse var:

   1. O.S. Tengesdal  (3) 17. Jakob Fløgstad  (2) 32. S.Ristesund (1) 47. Daniel L. Risvold  (1)
   2. A. S Rabbe  (5) 18. Gunder Søndenaa  (2) 33. Olaus N. Søndenå  (1) 48. Knud T. Hovland  (1)
   3. L. Torkelsen  (5) 19. Njeld O. Rød  (2) 34. Ole D. Amdahlstvedt  (1) 49. Ove T. Hovland  (1)
   4. O. Rasmussen  (5) 20. B. G. Birkeland  (5) 35. Sersjant Hølland  (2) 50. Sjur S. Hellelod  (1)
   5. K. O. Fløgstad  (2) 21. Steffen Birkeland  (2) 36. Ole Ø. Årthun  (2) 51. Torger J. Maldal  (1)
   6. Sersjant Fløgstad  (2) 22. Gunder O. Hovland  (1) 37. Østen K. Årthun d.y.  (2) 52. Kristen Ovesen Fløgstad  (1)
   7. A. K. Fløgstad  (5) 23. Østen G. Birkeland  (1) 38. Knud J. Østerem  (2) 53. Erik L. Birkeland  (1)
   8. J. Ringstvedt  (2) 24. Erik Ø. Enge  (1) 39. Jakob K. Hærem  (1) 54. Jens Gundersen Vangsnæs  (1)
   9. Paul N. Aabø, Lofthus  (1) 25. Østen Ø. Birkeland  (1) 40. Ole Ø. Rød  (2) 55. Gunder G. Vangsnæs  (2)
 10. G. Fløgstad (1) 26. Østen Ø. Birkeland d.y  (1) 41. Lars T. Maldal  (1) 56. Chr. Nilsen  (2)
 11. Erik Lundervold  (2) 27. Ole O. Birkeland  (1) 42. Halvor N. Bakke  (2) 57. Vrål Næs  (1)
 12. E. Løyning  (2) 28. Aksel A. Birkeland  (1) 43. Chr. Næs  (2) 58. Randi Enge  (1)
 13. Jakob Teig  (1) 29. Ole N. Sagbog  (1) 44. Knud L. Amdal  (5) 59. Knut L. Risvold  (1)
 14. Østen Rød  (1) 30. Knud Ø. Rød  (1) 45. Severin L. Risvold  (1) 60. Ole N. Årthun  (2)
 15. Syvert Brække  (1) 31. Tormod T. Hærem  (1) 46. Andreas H. Mosbakke  (1) 61. Ole Kjærringtvedt  (1)
 16. Samuel Mosbakke  (1)   62. Paul Slåttå  (1)

Hurtigmeny

Banklokale på Øyra

På salen over krambua på Øyra holdt banken til de første årene fram til 1910. K.O. Fløgstad kjøpte huset av Kristen Aarthun, som reiste til Amerika. A.K. Fløgstad tok over huset og handelen etter broren i 1898. I mange år var banken åpen noen få timer lørdag ettermiddag. Først i 1924 var det daglig ekspedisjonstid.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.