Aksjebrev i Sauda Sparebank

I 1891 tegnet 62 framsynte personer fra bygda aksjer i Sauda Sparebank med en samlet grunnkapital på kr. 2.120. 16 år senere vedtok forstanderskapet å tilbakebetale aksjonærene samlet kr. 3.249 inkludert renter. Aksjebrevet i Sauda Sparebank som ble utstedt i 1891:

Hurtigmeny

Banklokale på Øyra

På salen over krambua på Øyra holdt banken til de første årene fram til 1910. K.O. Fløgstad kjøpte huset av Kristen Aarthun, som reiste til Amerika. A.K. Fløgstad tok over huset og handelen etter broren i 1898. I mange år var banken åpen noen få timer lørdag ettermiddag. Først i 1924 var det daglig ekspedisjonstid.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.