Sparebanketablering i Sauda

Allerede i 1864 kom sokneprest Tornøe med forslag om etablering av en sparebank i Sauda. 3 år senere foreslo lærer Sjur Knutson Bakke det samme i kommunestyret. Men det skulle gå ytterligere 25 år før sparebanken ble etablert i bygda.

For det var innbyggere som så at tiden krevde nye ideer og tiltak. De etablerte et upolitisk samtalelag hvor alt som var av interesse for bygda ble diskutert. Det var her K. O. Fløgstad kom med forslaget om å etablerere en sparebank.

I 1891 tegnet 62 framsynte personer fra bygda aksjer med en samlet grunnkapital på kr. 2.120. Sauda Sparebank ble godkjent i kongelig resolusjon fra 19. februar 1892.

I 1907 hadde banken 270 innskytere med samlet innskuddskapital på kr. 29.890. Samme år valgte forstanderskapet å tilbakebetale aksjonærene samlet kr. 3.249 inkludert renter. Som følge av dette ble egenkapitalen halvert dette året.

Sauda Sparebank startet bankvirksomheten på Øyra i huset til kjøpmann K. O. Fløgstad. Sparebanken holdt til her fram til 1910. Det året flyttet Sauda Sparebank til Prestestova i nåværende Prestegata. I 1914 var banken nok en gang på flyttefot. I de neste 9 årene holdt banken til i 3 ulike hus på Øyra. Først i 1923 flyttet banken til Sauda Ungdomslags eiendom i Rådhusgaten 20. 13 år senere kjøpte banken eiendommen fra Ungdomslaget for kr. 42.500. Her holdt Sauda Sparebank til helt fram til 1987. Da ble den nye bankbygningen på bankplassen i Rådhusgaten 21 tatt i bruk.

27. september 2002 åpnet Sauda Sparebank det første avdelingskontoret i bankens historie på Sand i Suldal kommune. Helt siden starten har banken holdt til i Kårhuset i Gata 2.

Sparebankstiftelsen Sauda
Det er 118 års bankdrift i Sauda Sparebank som danner grunnlaget for Sparebankstiftelsen Sauda. Sparebankstiftelsen ble etablert 1. november 2009 hvor Sauda Sparebanks bankdrift og eiendom samtidig ble overdratt til Sparebanken Vest. Som vederlag overførte Sparebanken Vest verdier for 160 mill.kr. til Sparebankstiftelsen gjennom utstedelse av 131,8 mill.kr i egenkapitalbevis samt 28,2 mill.kr. i kontanter. Sparebankstiftelsen Sauda er i dag blant bankens største eiere av egenkapitalbevis.

Sparebankstiftelsen Sauda har til formål å videreføre sparebanktradisjoner gjennom å gi deler av overskuddet til allmennyttige bidrag til det distriktet som har bygget opp verdiene. Sparebankstiftelsen har også til formål å forvalte egenkapitalbevisene som ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Vest.

Hurtigmeny

Banklokale på Øyra

På salen over krambua på Øyra holdt banken til de første årene fram til 1910. K.O. Fløgstad kjøpte huset av Kristen Aarthun, som reiste til Amerika. A.K. Fløgstad tok over huset og handelen etter broren i 1898. I mange år var banken åpen noen få timer lørdag ettermiddag. Først i 1924 var det daglig ekspedisjonstid.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.