Aktuelt » Arkiv for Sivert Sørnes

Sivert Sørnes

Undersøkelse fra Sparebankforeningen

Gjennom en ny medlemsundersøkelse har Sparebankforeningen kartlagt sparebanksektorens forventninger til allmennytteområdet i 2022. De norske sparebankene og sparebankstiftelsene har en lang tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø gjennom å dele ut deler av overskuddet til ulike allmennyttige formål. Tradisjonen kommer lag og foreninger over hele landet til gode gjennom støtte til…