Aktuelt

Valgmøte på Kløver

19. januar 2023 ble det avholdt valgmøte for valg av 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda.

Les mer »

Undersøkelse fra Sparebankforeningen

Gjennom en ny medlemsundersøkelse har Sparebankforeningen kartlagt sparebanksektorens forventninger til allmennytteområdet i 2022. De norske sparebankene og sparebankstiftelsene har en lang tradisjon med å bidra

Les mer »

Tursti i Åbødalen

Åbødalen Hytteforening er en aktiv forening som bidrar til stor glede for turgåere i Åbødalen. Målet er god folkehelse og å legge til rette for at allmennheten enkelt skal kunne komme ut i naturen i dalen. Sparebankstiftelsen Sauda har støttet foreningens ulike prosjekter over flere år med tilsammen kr 412.000.

Ett eksempel er utbedring av turstien «Myrane rundt». Arbeidet har pågått over flere år. Stien er mye brukt av turgåere og turister.

Søke støtte

I god tid før fastsatt søknadsfrist vil Sparebankstiftelsen Sauda kunngjøre om den har midler det kan søkes om og eventuelt om det foreligger prioriterte formål.