Laget Tveit-tunet er stiftet med formål vedlikehold og bevaring av kulturminnet. Sparebankstiftelsen Sauda bidrar med kr 310.000

Tveit-tunet er den eneste gården i Sauda, som viser hvordan norske vestlandsbønder levde før det store hamskiftet i landbruket på 1800-talet. Slik sett representerer Tveit-tunet en viktig kulturhistorie i industrisamfunnet Sauda. Tveit-tunet ble gitt som gave til Sauda kommune på 1970-tallet. Som kulturminne er våningshuset på Tveit-tunet registrert i SEFRAK klasse A (høyeste klasse).

Behovet for bevaring og vedlikehold er i dag akutt. Skadene kan raskt eskalere og bli vesentlig mer omfattende. Laget Tveit-tunet er stiftet med formål å bevare bygningene for etterslekten. Restaureringen skal skje etter antikvariske prinsipp med hjelp av kvalifiserte håndverkere. Prosjektet skal i første omgang være et restaureringsprosjekt. Deretter er det et viktig mål at kulturminnet kommer allmennheten til glede gjennom ulik bruk.

Etter anbefaling fra Ryfylkemuseet er Knut Aalvik og Stein Olav Fattnes valgt til å utføre tradisjonshandverket på Tveit-tunet. Begge har fra før bakgrunn fra tilsvarende arbeid. Det er positivt at restaureringsarbeidet forsterker lokal kompetanse innen tradisjonshandverk. Som rådgiver for dette viktige tradisjonshandverket er valgt Sven Hoftun ved bygningsavdelingen i Ryfylkemuseet.

Sparebankstiftelsen stiller kapital til disposisjon. Samlet budsjett i 2024 er kr 310.000 inkl. mva.

I styret for Laget Tveit-tunet er Sivert Sørnes (styreleder), Åshild Marie Øverland, Bjørg Fjellheim, Inge Mikal Nødland og Jon Lambrigt Grindheim.

Vi vet det er mange som «brenner» for vår felles kulturarv på Tveit-tunet. Dersom du ønsker å vise din støtte til Tveit-tunet, meld deg inn i Laget Tveit-tunet. Send SMS til Bjørg Fjellheim tlf. 993 68 467. Medlemskapet er gratis.