Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, kan lag- og organisasjoner søke økonomisk støtte til allmennyttige formål.

Målet er tiltak som øker trivselen og gjør lokalsamfunnet enda mer attraktivt å bo i.

Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som har verdi over tid og som kommer mange til gode.
Søknadsskjema må sendes elektronisk via sparebankstiftelsens hjemmeside.

Søknadsfristen er 15. mars 2024

Mer informasjon om utfylling her
Her finner du Søknadsskjema