18. januar 2024 ble det avholdt valgmøte for valg av 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda.

Møtet ble gjennomført på Kløver Hotel. Medlemmene blir valgt av og blant kunder i Sparebanken Vest, avdeling Sauda med bostedsadresse Sauda kommune. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for valgperioden 2024-2027 ble Anne Vikeså og Jon L. Grindheim. Benjamin Nordhagen, Yvonne Herheim og Nils Ole Espeland ble valgt til henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem for 1 år.

Oversikt over generalforsamlingens medlemmer finner du her