Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 16 mottakere til sammen 7,9 mill.kr
Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 16 søkere til sammen kr 7.909.139 til ulike allmennyttige prosjekter lokalt i Sauda og Suldal kommune. Samlet antall søkere var 35. Utlysning ble gjennomført i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten. I tillegg kom utlysning til uttrykk på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook.

Fristen for innlevering av søknad var 15. mars 2022. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside.

Prosjektene finner du her.