8. februar 2022 ble det avholdt valgmøte for valg av 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda.

Møtet ble gjennomført på Kløver Hotel. Medlemmene blir valgt av og blant kunder i Sparebanken Vest, avdeling Sauda med bostedsadresse Sauda kommune. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for valgperioden 2022-2025 ble Rune Håheimsnes og Barbro Ccoscco Werdal. Ola Martin Øverland, Benjamin Nordhagen og Anita Nedrebø ble valgt til henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem for 1 år.

Oversikt over generalforsamlingens medlemmer finner du her