Vi skaper engasjement og inspirerer frivillige lokalt. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekt som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

AKTUELT

Sauda klubb

Sauda klubb er et historisk hus i industrisamfunnet Sauda – opprinnelig forbeholdt funksjonærene. Arkitektonisk og bruksmessig er eiendommen en del av Saudas og nordmenns identitet. Deler av bygget er vernet.

Det ideelle selskapet Sauda Klubb AS overtok Sauda Klubb 30.09.2018 med formål å restaurere eiendommen Sauda Klubb som kulturminne, drifte og leie ut eiendommen til kulturaktører, privatpersoner, foreninger, organisasjoner og lag.

Restaureringsarbeidet på Sauda klubb har Sparebankstiftelsen Sauda støttet med kr 1.500.000.