OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prosjektstøtte 2018

I 2018 ble 22 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr 5.022.379.

Prosjektene var som følger:

Prosjekt Søker Beløp:
Utvikling av Andedammen Andedammens Venner 140 000
Lysarmatur til lysløype IL Ny Von 450 000
Tursti og sikringshytte Laget for Hovlandsnutens Utvikling 230 000
Prosjektor og lerret Mental Helse Sauda 27 899
Utstyr Mot Sauda 37 500
Kulturminne Sauda Folkets Hus AS 2 000 000
Oppgradeing Slettedalen skianlegg Sauda IL 400 000
Prepareringsmaskin Sauda IL 295 000
Klatrevegg Sauda Klatreklubb 35 000
Digitalisering av bilder Sauda Lokalarkiv 125 000
Film Sauda Lokalarkiv 150 000
Utstyr Sauda Makotokai 59 480
Oppgradering utendørs skyteanlegg Sauda Pistolklubb 25 000
Turløype m/skilt Sauda Sogelag 250 000
Basecamp telt Sauda Turlag 35 000
Oppgradering av turnhallen Sauda Turnforening 260 000
Forbedring turløype Svandalen Hytteforening 67 500
Utbedring av tursti Åbødalen Hytteforening 70 000
Gapahuk Hylsfjorden IL 40 000
Snøproduksjonsanlegg Suldal IL 235 000
Utstyr beredskapsambulanse Suldal Røde Kors Hjelpekorps 40 000
Oppgradering samfunnshus Suldal samfunnshus 50 000