376_013-2

Prosjektstøtte 2013

I 2013 ble 11 søknader innvilget prosjektstøtte med til sammen kr. 1.500.000

Prosjektene var som følger:

Prosjekt Mottaker Beløp
Lydører Hørselhemmede avd. Sauda 5.000
Utebasseng Sauda Vekst AS 1.000.000
Gapahuk Åbødalen Hytteforening 50.000
Overbygd glassveranda Interessegruppa Samuel Tveit 180.000
Steamer Anna’s kafe Tinghaug 26.500
Tidtakerbu IL Ny Von 20.000
Utforløype, Svandalen Sauda Sykkelklubb 40.000
Sandbaneanlegg, Svandalen Hytteforeningene i Svandalen 45.000
Redskapshus Sauda Golfklubb 79.100
Uniformer/instrumenter Marvik Musikkorps 40.000
Skredsøkere Suldal Røde Korps 14.400