OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tildelinger

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 22 søkere til sammen kr 5.022.379 til ulike allmennyttige prosjekter lokalt. Samlet antall søkere var 47. Utlysning ble gjennomført 2 ganger i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten i tillegg til utlysning på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook.

Fristen for innlevering av søknad var 13. mars 2018. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside.

Du finner oversikt over mottakere her.