OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tildelinger

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 18 søkere til sammen 3,8 mill.kr til ulike allmennyttige prosjekter lokalt. Samlet antall søkere var 37. Utlysning ble gjennomført 2 ganger i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten i tillegg til utlysning på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook.

Fristen for innlevering av søknad var 14. mars 2017. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside.

Du finner oversikt over mottakere her.