376_013-2

Søke støtte

Sparebankstiftelsen Sauda gjennomfører gavetildeling en gang i året. Siste søknadsfrist var 14. mars 2017 .

Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil hvert år fastsette størrelsen på det samlete gavebeløp

461_10610323-forminsket