376_013-2

Søke støtte

Sparebankstiftelsen Sauda gjennomfører gavetildeling en gang i året. Siste søknadsfrist var 15. mars 2019.

Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil hvert år fastsette størrelsen på det samlete gavebeløp.

 

461_10610323-forminsket