376_013-2

Søke støtte

Sparebankstiftelsen Sauda gjennomfører gavetildeling en gang i året. Siste søknadsfrist var 13. mars 2018.

Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil hvert år fastsette størrelsen på det samlete gavebeløp.

 

461_10610323-forminsket