OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organisasjon

Generalforsamlingen består av 9 medlemmer og utgjør Sparebankstiftelsens øverste organ.

8 medlemmer velges av og blant kundene i Sparebanken Vest, avdeling Sauda. Kommunestyret i Sauda velger 1 medlem.

Generalforsamlingen velger medlemmer til styret og vedtar årlig  hvor mye  av årets overskudd som skal avsettes til gaver. Det er styrets oppgave å bestemme hvilke prosjekter som skal få tildeling.

Mer informasjon om:
Generalforsamlingen
Styret
Administrasjon