OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medlemskap

Sparebankstiftelsen Sauda er medlem av følgende organisasjoner:

Sparebankforeningen i Norge
Sparebankforeningen er nærings- og interesseorganisasjon for landets sparebanker og sparebankstiftelser. Pr. 1.1.2019 har Sparebankforeningen i Norge 125 medlemmer.

Stiftelsesforeningen
Stiftelsesforeningen har som formål å synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle. Pr. 1.1.2019 har Stiftelsesforeningen 196 medlemmer.

Vest-Norsk Sparebanklag
Vest-Norsk Sparebanklag er samarbeidsarena for sparebankene og sparebankstiftelsene på Vestlandet. Pr. 1.1.2019 har Vest-Norsk Sparebanklag 23 medlemmer.