OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Formål, visjon og verdier

Formål

Formålet til Sparebankstiftelsen Sauda er

– å utøve et langsiktig eierskap i Sparebanken Vest
– å videreføre sparebanktradisjoner ved å gi bidrag til allmennyttige formål   lokalt


Visjon

• Vi skal skape engasjement.

Engasjement skal vi skape gjennom å inspirere frivillige og støtte gode
krefter lokalt.

Verdier

• Kulturskapende
• Uavhengig
• Langsiktig