OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eierrollen i Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen Sauda eier 6,1 prosent av samlet eierandelskapital i Sparebanken Vest. Sparebankstiftelsen er således bankens nest største eier av egenkapitalbevis.

Sparebankstiftelsen har per 31.12.18 investert 68 prosent av samlet kapital i egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Styret mener derfor det er viktig å følge opp investeringen gjennom aktivt eierskap og delta i styrende organer. Sparebankstiftelsen Sauda vil særlig vektlegge:

  • Effektiv og god drift
  • Kontrollert forhold mellom personmarkedet og bedriftsmarkedet og at banken framstår med lav risiko
  • Langsiktig og stabilt eierskap hvor fremme av sparebankvirksomhet på Vestlandet står sentralt