OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om sparebankstiftelsen

Det er 118 års lang bankdrift i Sauda Sparebank som la grunnlaget for Sparebankstiftelsen Sauda. Sparebankstiftelsen Sauda ble stiftet 27. oktober 2009 med to formål:

– å være langsiktig og stabil eier i Sparebanken Vest
– videreføre sparebankvirksomhet gjennom å gi deler av overskuddet til
allmennyttige formål

Bankdriften ble overført til Sparebanken Vest 1. november 2009. Verdiene fra Sauda Sparebank ble altså ført videre i Sparebankstiftelsen Sauda, som i 2009 ble største egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest. Utbytte fra egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest samt avkastning på andre finansielle investeringer gir det økonomiske grunnlaget for sparebankstiftelsens bidrag til samfunnsnyttige oppgaver lokalt.

Ved gaveutdelingen tar Sparebankstiftelsen Sauda hensyn til det distriktet som har bygget opp verdiene. Tildelinger blir gjort i kommunene Sauda og Suldal. Nærmere om fordeling mellom kommunene – se her.