376_013-2

Søknadsskjema

SØKNADSSKJEMA FOR KULTURSTIPEND

Fyll inn alle felt. Etter at søknadsskjemaet er sendt, skal du motta e-post som bekrefter at søknaden er mottatt. Utfyllingsveiledning finner du på forrige side. Evt. vedlegg som beskriver prosjektet kan legges ved nederst.

Please leave this field empty.

Fornavn

Etternavn

Fødselsdato

E-post

Telefon

Adresse

Postnummer

Poststed

Kort sammendrag av søknad

Søknadsbeløp

Kontonummer

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4