249_sauda-rdhusgaten-gammelt-2

Sparebankenes historie

Den første sparebanken i landet, Christiania Sparebank, ble opprettet i 1822. Det gikk ikke lange tiden før det var etablert sparebanker i de store byene. Allerede i 1823 fikk Bergen, Drammen og Trondheim sine sparebanker. Antallet økte og etter krigen var det 600 sparebanker i Norge.

Det var ikke uvanlig at soknepresten eller andre sosialt og humanitært engasjerte menn tok initiativ til oppretting av sparebanker, som først og fremst skulle være til hjelp for ”småfolk”. Sparebankene skulle fremme sparing og på langt sikt kunne sparepengene blant annet være til hjelp ved sjukdom og alderdom. En slapp dessuten å være avhengig av private pengeutlånere, som i noen tilfeller kunne ta ågerrenter.

Sparebankene har hatt lange tradisjoner for å bruke deler av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Vi kan trekke linjene tilbake til 1800-tallet. Gavevirksomheten ble forankret i sparebankloven som satt rammer for tildelingen. Gjennom gavevirksomheten ble båndene mellom lokalsamfunnet og banken sterke.