249_sauda-rdhusgaten-gammelt-2

Aksjebrev i Sauda Sparebank

I 1891 tegnet 62 framsynte personer fra bygda aksjer i Sauda Sparebank med en samlet grunnkapital på kr. 2.120. 16 år senere vedtok forstanderskapet å tilbakebetale aksjonærene samlet kr. 3.249 inkludert renter. Aksjebrevet i Sauda Sparebank som ble utstedt i 1891:

430_429_aksjebrev-sauda-spb-72-dpi