376_013-2

3 mill.kr i prosjektstøtte

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 23 mottakere til sammen 3 mill.kr

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 23 søkere til sammen kr 3.017.621 til ulike allmennyttige prosjekter lokalt i Sauda og Suldal kommune. Samlet antall søkere var 49. Utlysning ble gjennomført i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten. I tillegg kom utlysning til uttrykk på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook.

Fristen for innlevering av søknad var 15. mars 2019. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside.

Prosjektene finner du her.