376_013-2

Søk støtte

Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, kan lag- og organisasjoner søke økonomisk støtte til allmennyttige formål. Målet er tiltak som øker trivselen og gjør lokalsamfunnet enda mer attraktivt å bo i.

Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Søknadsskjema må sendes elektronisk via sparebankstiftelsens hjemmeside.

Søknadsfristen er tirsdag 15. mars 2019

Hvem kan søke finner du her

Mer informasjon om utfylling her

Her finner du Søknadsskjema