376_013-2

Valgmøte på Kløver

17. januar 2019 ble det avholdt valgmøte på Kløver Hotel for valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i                            Sparebankstiftelsen Sauda.

Møtet ble gjennomført på Kløver Hotel. Medlemmene blir valgt av og blant kunder i Sparebanken Vest, avdeling Sauda med bostedsadresse Sauda kommune.

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for valgperioden 2019-2021 ble Rune Håheimsnes. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for valgperioden 2019-2022 ble Margrete Austerheim Hodne og Knut Saua .

Ola Martin Øverland, Anne Vikeså Solbakken og Benjamin Nordhagen ble valgt til henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem for 1 år.

Oversikt over generalforsamlingens medlemmer finner du her