376_013-2

Valgmøte 17. januar 2019

Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda.

Er du kunde i Sparebanken Vest, avdeling Sauda, og har bosteds-/forretningsadresse i Sauda, kan du delta i valget av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda. Sparebankstiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 9 medlemmer.

I år skal det velges 1 medlem for 3 år, 2 medlemmer for 4 år og 3 varamedlemmer for 1 år til generalforsamlingen.

Her kan du se fullstendig kunngjøring 2019

Se valgkomiteens innstilling 2019