376_013-2

5 mill.kr i prosjektstøtte

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 22 mottakere til sammen 5 mill.kr

Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 22 søkere til sammen 5 mill.kr til ulike allmennyttige prosjekter lokalt i Sauda og Suldal kommune. Samlet antall søkere var 47. Utlysning ble gjennomført i begge avisene Ryfylke og Suldalsposten. I tillegg kom utlysning til uttrykk på sparebankstiftelsens hjemmeside og på Facebook.

Fristen for innlevering av søknad var 13. mars 2018. Søknadene ble sendt via elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens hjemmeside.

Prosjektene finner du her.