Engasjement er viktig !

Vi skaper engasjement og inspirerer frivillige lokalt. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekt som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Sparebankstiftelsen Sauda er tredje største egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest. Avkastningen fra denne eierposten samt andre finansielle investeringer gir grunnlag for stiftelsens bidrag til samfunnsnyttige oppgaver lokalt.

Sparebankstiftelsen Sauda har 2 viktige formål:   å være langsiktig og stabil eier i Sparebanken Vest og å videreføre sparebankvirksomhet gjennom å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål

Mer om Sparebankstiftelsen Sauda

Aktuelt

  • flueben mørk grønn 1 Kulturstipend 2018 (10.08.2018)

    Vil du utvikle talentet ditt. Da kan sparebankstiftelsen hjelpe deg med inntil kr 50.000. Fortell oss om dine planer her.

  • flueben mørk grønn 1 5 mill.kr i prosjektstøtte (12.04.2018)

    Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 22 mottakere til sammen 5 mill.kr