Engasjement er viktig !

Vi skaper engasjement og inspirerer frivillige lokalt. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekt som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Sparebankstiftelsen Sauda er tredje største egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest. Avkastningen fra denne eierposten samt andre finansielle investeringer gir grunnlag for stiftelsens bidrag til samfunnsnyttige oppgaver lokalt.

Sparebankstiftelsen Sauda har 2 viktige formål:   å være langsiktig og stabil eier i Sparebanken Vest og å videreføre sparebankvirksomhet gjennom å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål

Mer om Sparebankstiftelsen Sauda

Aktuelt

  • flueben mørk grønn 1 3 mill.kr i prosjektstøtte (12.04.2019)

    Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 23 mottakere til sammen 3 mill.kr

  • flueben mørk grønn 1 Valgmøte på Kløver (18.01.2019)

    17. januar 2019 ble det avholdt valgmøte på Kløver Hotel for valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i                            Sparebankstiftelsen Sauda.