Engasjement er viktig !

Vi skaper engasjement og inspirerer frivillige lokalt. Det gjør vi gjennom å støtte prosjekt som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Sparebankstiftelsen Sauda er nest største egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest. Avkastningen fra denne eierposten samt andre finansielle investeringer gir grunnlag for stiftelsens bidrag til samfunnsnyttige oppgaver lokalt.

Sparebankstiftelsen Sauda har 2 viktige formål:   å være langsiktig og stabil eier i Sparebanken Vest og å videreføre sparebankvirksomhet gjennom å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål

Mer om Sparebankstiftelsen Sauda

Aktuelt

  • flueben mørk grønn 1 3,8 mill.kr i prosjektstøtte (28.04.2017)

    Styret i Sparebankstiftelsen Sauda har tildelt 18 mottakere til sammen 3,8 mill.kr

  • stemmeurnen Valgmøte på Kløver (20.01.2017)

    19. januar 2017 ble det avholdt valgmøte på Kløver Hotel for valg av 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen